Αρθροσκοπική Χειρουργική Ώμου

Πώς γίνεται;

Μέσω 2-3 μικρών οπών 3mm στο δέρμα εισάγονται η μικροκάμερα και τα κατάλληλα αρθροσκοπικά εργαλεία στην άρθρωση, δίνοντάς μας εξαιρετικής ποιότητας εικόνα και τη δυνατότητα να επιτελέσουμε πληθώρα επεμβάσεων.

  

                                               Αρθροσκόπηση ώμου



Ποιες επεμβάσεις γίνονται αρθροσκοπικά;
-Συρραφή τενόντων (υπερακανθίου, υποπλατίου, υπακανθίου)
-Τενόδεση-Τενοτομή μακράς κεφαλής δικεφάλου
-Αντιμετώπιση εξαρθρήματος ώμου
-Αντιμετώπιση συνδρόμου πρόσκρουσης με ακρωμιοπλαστική
-Αντιμετώπιση κακώσεων του αρθρικού χόνδρου (χονδροπάθειες)
-Αφαίρεση ελευθέρων σωμάτων
-Αντιμετώπιση καταγμάτων ώμου
-Λήψη αρθρικού υμένα για βιοψία

Πόσο χρειάζεται να μείνω στο νοσοκομείο;
Αναλόγως της επέμβασης, 2 ώρες έως και 1 ημέρα. Στις ελαφρύτερες περιπτώσεις, όπως ακρωμιοπλαστική και αφαίρεσης ελευθέρων σωμάτων, ο ασθενής μπορεί να εξέλθει του νοσοκομείου μέσα σε 2 ώρες από το τέλος τις επέμβασης. Σε βαρύτερες περιπτώσεις (συρραφή τενόντων, αντιμετώπιση εξαρθρήματος), συνήθηως παραμένει νοσηλευόμενος για 1 ημέρα.
Μετεγχειρητικά, οι ασθενείς της ομάδας μας λαμβάνουν λεπτομερές πρόγραμμα αποθεραπείας και ασκήσεων. Με τη στενή μετεγχειρητική τους παρακολούθηση εξασφαλίζεται η ομαλή αποθεραπεία και η επιτυχής έκβαση του εγχειρήματος.

Πλεονεκτήματα
-ελάχιστος τραυματισμός στα μαλακά μόρια της άρθρωσης
-αναίμακτη επέμβαση
-λεπτομερής παρατήρηση και εξέταση του εσωτερικού της άρθρωσης, καθώς το αρθροσκόπιο μας επιτρέπει να δούμε οποιαδήποτε περιοχή της άρθρωσης και μάλιστα σε μεγέθυνση 5-10 φορές μεγαλύτερη από την πραγματικότητα
-διενέργεια λεπτών χειρουργικών χειρισμών που με ανοικτές μεθόδους δε θα ήταν δυνατόν να επιτελεστούν. Αυτό οδηγεί σε άριστα μετεγχειρητικά αποτελέσματα.
-λιγότερος μετεγχειρητικός πόνος
-ταχύτερη μετεγχειρητική αποκατάσταση