Πηχεοκαρπική / άκρα χείρα

Κατάγματα σκαφοειδούς: ό,τι πιο σύγχρονο στην αντιμετώπισή τους

Το σκαφοειδές του χεριού (υπάρχει σκαφοειδές και στο πόδι, αλλά εδώ θα αναφερθούμε μόνο στο σκαφοειδές του χεριού) είναι ένα από τα 8 οστάρια

Περισσοτερα

Κατάγματα μετακαρπίων

Τα κατάγματα μετακαρπίων αποτελούν ένα συχνό τύπο τραυματισμού του χεριού και σε συνδυασμό με τα κατάγματα των δακτύλων φθάνουν το 10% όλων των καταγμάτων του σώματος. 

Περισσοτερα

Κάταγμα κάτω πέρατος κερκίδας: ό,τι πιο σύγχρονο στην αντιμετώπισή του

Η κερκίδα είναι ένα μακρύ αυλοειδές οστό, που μαζί με την ωλένη αποτελούν τα οστά του αντιβραχίου (δηλαδή του πήχη). 

Περισσοτερα

Εκτινασσόμενος δάκτυλος

Ο εκτινασσόμενος δάκτυλος (στενωτική τενοντοελυτρίτιδα, trigger finger στη διεθνή βιβλιογραφία) είναι μια σχετικά συχνή πάθηση που χαρακτηρίζεται από εμπλοκή του δακτύλου που βρίσκεται σε κάμψη και αδυναμία του να εκταθεί, 

Περισσοτερα

Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα:

Σύνδρομο καρπιαίου σωλήνα:
«είναι η ασθένεια του υπολογιστή;»
Το Σύνδρομο Καρπιαίου Σωλήνα είναι μια επώδυνη, σταδιακά επιδεινούμενη κατάσταση στο χέρι, η οποία προκαλείται από συμπίεση του μέσου νεύρου στον καρπό.

Περισσοτερα

Γάγγλιο

Γάγγλιο καρπού: τι είναι και πώς θεραπεύεται


Η πιο συχνή μορφή καλοήθους ογκιδίου στο χέρι είναι το γάγγλιο.

Περισσοτερα