Αγκώνας

Κάταγμα ωλεκράνου


Το οστό της ωλένης είναι το ένα εκ των 2 οστών του αντιβραχίου (πήχυ). Το άνω πέρας της ωλένης ονομάζεται ωλέκρανο και είναι η ανατομική περιοχή που αρθρώνεται με το βραχιόνιο και την κεφαλή της κερκίδας, δημιουργώντας την άρθρωση του αγκώνα

Περισσοτερα

Ωλένια Νευρίτιδα: όλα όσα πρέπει να γνωρίζετε

Η ωλένια νευρίτιδα ή νευρίτιδα του ωλενίου νεύρου είναι μια πάθηση παγίδευσης και βλάβης από τριβή του ωλένιου νεύρου, συνήθως στην περιοχή του αγκώνα, καθώς διέρχεται μέσα από τον ωλένιο σωλήνα

Περισσοτερα

Κάταγμα κεφαλής κερκίδας: πόσο αθώο είναι τελικά;

Ο αγκώνας αποτελείται από το βραχιόνιο, την ωλένη και την κερκίδα και θεωρείται μια από τις σημαντικότερες αρθρώσεις του ανθρωπίνου σώματος. Με την έκτασή του

Περισσοτερα

Επικονδυλίτιδα αγκώνα (Tennis Elbow)

Η επικονδυλίτιδα του αγκώνα είναι μια επώδυνη πάθηση στην έξω επιφάνεια του αγκώνα κατά τις κινήσεις του καρπού και του αντιβραχίου. Οφείλεται σε ερεθισμό ( φλεγμονή) των τενόντων που εκφύονται από τον αγκώνα και κινούν καρπό και πήχυ.

Περισσοτερα