ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ

Αρθροσκοπική χειρουργική

Η αρθροσκόπηση είναι η επέμβαση κατά την οποία μέσω μιας μικρής οπής 3-4mm στο δέρμα εισάγεται στην άρθρωση μια μικρή κάμερα που μεταδίδει σε μεγέθυνση την εικόνα από το εσωτερικό της άρθρωσης σε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης. Από μια δεύτερη οπή, επίσης 3-4mm, εισάγονται ειδικά εργαλεία στην άρθρωση, με τη βοήθεια των οποίων διενεργείται πληθώρα επεμβάσεων. Το τελικό αποτέλεσμα είναι μια πλήρης επέμβαση δια μέσου 2 μικρών οπών, που συνεπάγεται ταχύτατη λειτουργική αποκατάσταση της άρθρωσης με ελάχιστη βλάβη στους ιστούς.

Τραυματολογία

Το μυοσκελετικό τραύμα αφορά κατάγματα οστών, τραυματισμούς και διατομές νεύρων, τενόντων και μυών, καθώς και τραυματισμό αρθρώσεων. Ο κλάδος της Τραυματολογίας στην Ορθοπαιδική ασχολείται με την αντιμετώπιση του μυοσκελετικού τραύματος με σκοπό τη γρήγορη και σωστή αντιμετώπιση, που θα οδηγήσει στην ομαλή λειτουργική επάνοδο του τραυματισμένου σκέλους.

Αθλητιατρική

Η αθλητιατρική ασχολείται με την προαγωγή της υγείας στον αθλούμενο πληθυσμό, με την πρόληψη, έγκαιρη διάγνωση και την εξατομικευμένη αντιμετώπιση παθήσεων του αθλητή. Ως αθλητής δεν ορίζεται μόνο ο επαγγελματίας που κάνει πρωταθλητισμό, αλλά και ο απλός ερασιτέχνης αθλητής που ασκείται περιστασιακά.

Θεματολογία Άρθρων